Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi Viittoen Oy
Osoite Silkkitie 5
67300 Kokkola
Y-tunnus 2796991-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Piia Nuolioja
Sähköpostiosoite piia.nuolioja@viittoen.fi
Puhelinnumero 044 368 8868

 

Rekisterin nimi

Egala-palvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite ja laskutusosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakassuhteet ja Egala-sivusto

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto Ei manuaalista aineistoa
ATK:lla käsiteltävät tiedot Pääsynhallinnalla suojattu järjestelmä