Viittoen Oy

Viittoen Oy on kehittänyt Egala-palvelut, jotta kaikki asiakkaanne saisivat yhdenvertaista palvelua. Selkeämmästä kielestä hyötyvät kaikki. Yli miljoona suomalaista tarvitsee kuitenkin erityisen selkeitä, kielellisesti saavutettavia palveluita.

Selkokeskuksen mukaan noin 700 000 suomalaista tarvitsee selkokieltä. Lisäksi noin 800 000 suomalaisella on kuulonalenema. Tekstityksestä ja selkokielestä hyötyvät monet asiakasryhmät. Tuen tarve voi olla väliaikaista tai pysyvää. Asiakas voi tarvita väliaikaista tukea esimerkiksi silloin, kun hän opiskelee suomen kieltä tai kun elämäntilanne on kuormittava. Pysyvää tukea voivat tarvita esimerkiksi huonokuuloiset, puhevammaiset tai ikääntyneet asiakkaat.

Egala on esperantoa ja tarkoittaa yhdenvertaista, samanarvoista ja tasa-arvoista. Viittoen Oy:n Egala-tuotteita ovat Tekstituki, Selkotuki ja Etäkitu.

 

Egala-palvelut haasteellisten palvelutilanteiden tueksi

Sujuva asiakaspalvelutilanne on tärkeä sekä asiakkaalle että asiakaspalvelijalle. Jos palvelutilanteessa on haasteita, syynä ovat usein kommunikaatio-ongelmat.

Palvelutilanteen haasteista voi johtua, että asiakas ei saa sitä apua mitä hän tarvitsee. Sen jälkeen hän hakee samaa palvelua tai tukea toistuvasti uudelleen. Tätä kutsutaan häiriökysynnäksi. Yhteys asiakkaaseen voi myös katketa. Häiriökysyntä lisää yrityksen kustannuksia, heikentää palvelun laatua ja kuormittaa turhaan yrityksen työntekijöitä.

Egala-palvelut auttavat siinä, että palvelutilanne on sujuva sekä asiakkaalle että asiakaspalvelijalle. Väärinkäsityksiä syntyy vähemmän. Egala-palveluiden avulla yrityksenne varmistaa, että osapuolet ymmärtävät toisiaan. Egala-palvelut tukevat kaikkia asiakasryhmiä Suomessa ja ulkomailla.

Tutustu tarkemmin Egala-palveluja tuottavaan yritykseen Viittoen Oy